archiwalia

usługi archiwizacyjne

Nasi klienci

Naszymi klientami są placówki oświatowe, placówki samorządowe, szkoły podstawowe oraz średniego szczebla. Ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogoczne, domy pomocy społecznej, żłobki, przedszkola miejskie i prywatne, przedsiębiorstwa i spółki działające na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.

pytanie nic nie kosztuje :