archiwalia

usługi archiwizacyjne

Oferujemy

i

Archiwizacja dokumentacji

 • Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentów.
 • Archiwizacja dokumentów o różnych kategoriach archiwalnych.
 • Zakładanie ewidencji.
 • Brakowanie dokumentacji przeterminowanej oraz opracowanie wniosku.

Szkolenia

 • Stacjonarne i on-line z zakresu przepisów kancelaryjnych i prowadzenia teczek kadrowych.
 • Prowadzenie kancelarii.
 • Prace biurowe.
 • Zakładanie teczek aktowych i spisów spraw.
 • Zakładanie teczek akt osobowych.

Opracowywanie przepisow kancelaryjnych

 • Instrukcja Kancelaryjna.
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.
 • Instrukcja Archiwalna.

Outsourcing

 • Obsługa stała lub cykliczna archiwów zakładowych lub składnicy akt.
 • Poszukiwania w dokumentach.

Niszczenie dokumentacji wybrakowanej

 • Pakowanie.
 • Wywiezienie i fizyczne zniszczenie, poświadczone certyfikatem lub protokołem zniszczenia.
g

Doradztwo

 • Prowadzenie archiwum zakładowego lub składnicy akt.
 • Prowadzenie kancelarii.

Kim jesteśmy ?

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie archiwizacji oraz obsługi kancelarii. Firma istnieje od 2005 roku. Zatrudnia profesjonalnych archiwistów z dużym doświadczeniem w pracach z dokumentacją,  od momentu jej wytworzenia, poprzez proces ewidencjonowania i przekazania do archiwum zakladowego.

Służymy radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów, związanych z interpretacją przepisów kancelaryjnych.

W pracach opieramy się na aktualnie obowiązujacych przepisach, regulujących sposoby postępowania z&nbspdokumentacją.

pytanie nic nie kosztuje :